Grup MIBEC

ES CA

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les dades personals que obtinguem seran tractats per MIBEC S.L. la información de contacte del quals es detalla a continuació:

  • Denominació Social: MIBEC S.L.
  • Adressa: Pol. Industrial Camí dels Frares, parc. 67 - 25191 Lleida
  • Email: grupmibec@grupmibec.net

Dites dades personals es tractaran per poder atendre a les peticions que realitzi mitjançant la pàgina web, així com, si així ens ho solicita o ho autoritza amb respecte a les cookies que instalem, per adaptar la pàgina web a les seves necessitats. Així mateix, i, si així ho consent de forma expressa, se li enviaran comunicacions comercials tant de la empresa como de les altres empreses del seu grupo, per informarli, inclús per mitjans electrònics i/o telemàtics, sobre la nostra empresa, servéis i novetats que puguin ser del seu interés.

Les dades personals es tractaran únicament durant el temps en que siguin necessaris, útils i pertinents. Una vegada finalitzada la relació, les dades es conservaran als sols efectes de i durant el temps necessari per cumplir amb les obligacions legals que siguin de aplicació. No es prendran decisions automatitzades sobre els mateixos, i el tractament tendrà loc dins de la Unió Europea. Només tendran accés als mateixos aquells tercers als que la societat estigui legalment obligada a facilitarlos, a les empreses a les que s'els hi hagi encomanat servéis de gestió interna de la empresa i, si així ho autoriza, a les empreses del grup per finalitats promocionals.

Així mateix, es podran exercir en els términs especificats en la normativa de protecció de dades els drets, entre altres, de accés, rectificació i supresió de dades, així com sol.licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se al mateix, sol.licitar la portabilitat de les seves dades, o revocació del consentimient, mitjançant l'enviament d'una comunicació postal a la adressa indicada anteriorment o electrònica a grupmibec@grupmibec.net. En qualsevol cas, l'afectat te dret a presentar una reclamació davant la Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Tancar

Contactar

* Camps obligatoris

política de privacitat de Grup MIBEC

(*) Les dades obtenides seran tractades amb la finalitat de gestionar les sol.licituts que pugui cursar-mos i, si així ho autoritza, per informarli dels productes i servéis de la nostra societat i de les societats del nostre grup. Dites dades no seran cedides a tercers, excepte obligació legal i excepte que permeti la recepció de publicitat d'altres societats del grup, cas en el qual dites societats rebran les dades. Pots exercir els tus drets en matèria de protecció de dades (accedir, rectificar i suprimir les teves dades, entre altres). Per coneixer més en detall la nostra Política de Privacitat fes click Aquí.

Tancar